Αξιολόγηση ακινήτων χρησιμοποιώντας δεδομένα

Δεν ακολουθούμε ό,τι ακούμε στην αγορά. Συλλέγουμε δεδομένα και τιμολογούμε τα διαμερίσματα με τη βοήθεια αλγόριθμων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας

Συγκρίσιμες τιμές

Εξετάζουμε την τις πώλησης και τις τιμές ενοικίων κατοικιών σαν αυτό που αξιολογούμε.

Αλγόριθμοι εκμάθησης

Με τη βοήθεια ειδικών αλγόριθμων, υπολογίσουνε για ακίνητο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εύρος τιμής ενοικίαση και πώληση.

Τάσεις αγοράς ακινήτων

Προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε και μια πιο μακροσκοπική εικόνα της αγοράς. Τα δεδομένα μας μας δείχνουν τάσεις σε περιοχές και σε κατηγορίες ακινήτων.

Κάποια ενδεικτικά data reports

Τα δεδομένα ακινήτων που διαθέτουμε:

Μάθετε περισσότερα για τις μεθόδους μας

Δείτε την θεωρία του τρόπου ανάλυσης

Η ανάλυσή μας έχει χρησιμοποιηθεί από

1.png
2.png
3.png