Νιώστε σιγουριά

Προωθούμε τον επαγγελματισμό και τις γραπτές συμβάσεις σε ένα χώρο που όλα είναι προφορικά, χωρίς συνέπειες

Τι βλέπουμε ως πρόβλημα στην Ελληνική αγορά ακινήτων

Η αγορά απαρτίζεται από πολλούς ιδιώτες και υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού. Συχνά δεν γνωρίζεις πραγματικά τι αγοράζεις και αν ρωτήσεις λαμβάνεις γενικές απαντήσεις. Δεν υπάρχει τεκμηρίωση, ούτε σιγουριά την ώρα που καλείσαι να πάρεις μια τόσο σημαντική απόφαση.

Πού διαφέρουμε

  1. Καταγράφουμε τα πάντα
  2. Καταγράφουμε και ψηφιοποιούμε όλες οι πληροφορίες της κατασκευής και του ακινήτου. Όλες τις εργασίες αναλυτικά, υλικά της ανακατασκευής, εξοπλισμός και εγγυήσεις που το ακολουθούν, καθώς και τα σχέδια με φωτογραφίες της εγκατάστασης. Έτσι, ξέρετε ακριβώς τι αγοράζετε τεκμηριωμένα.

2. «Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν»

“Verba volant, scripta manent”

Πολλοί υπόσχονται προφορικά διάφορα. Η Bien δεσμεύεται γραπτώς σε συμφωνητικό για όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε και τι υλικά χρησιμοποίησε. Ακόμα ενημερώνει και προωθεί τις εγγυήσεις τρίτων (π.χ., εξοπλισμού), ώστε να μπορείτε να εξασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

3. Η ικανοποίηση σας είναι στρατηγική μας απόφαση

Για εμάς, η ικανοποίησή σας είναι το εργαλείο ανάπτυξής της Bien. Στόχος μας είναι μόνο ικανοποιημένοι πελάτες που θα επικοινωνούν θετικά για την εμπειρία τους. Επομένως, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας φροντίζουμε να παραδώσουμε στην ώρα μας, ειδάλλως σας αποζημιώνουμε ανάλογα. Ομοίως, μετά την αγορά, διασφαλίζουμε πως δεν θα έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Αντιθέτως, στοχεύουμε μόνο στα θετικά σας σχόλια.