Κοινοπρακτικές επενδύσεις

Κάποιες πληροφορίες για τις κοινοπρακτικές επενδύσεις / syndicates
security_safe_data_protection_cde9708ec1
Τι είναι ;
Τι είναι κοινοπρακτική επένδυση όσον αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα;
Μία κοινοπρακτική επένδυση είναι μια προσωρινή συμμαχία ανθρώπων που ενώνονται για να κάνουν μια μεγάλη επένδυση, η οποία θα ήταν δύσκολο να γίνει αυτόνομα. Το λεγόμενο SPV (όχημα ειδικού σκοπού) αποτελείται από ιδιώτες που επενδύουν σε ένα έργο ως μια οντότητα. Αυτή η μέθοδος είναι καθιερωμένη στο εξωτερικό, αλλά δεν εφαρμόζεται ακόμη ευρέως στην Ελλάδα. Κάποιος πρέπει να φροντίσει το κοινοπρακτική επένδυση νομικά και διαδικαστικά. Αυτό το κάνουμε εμείς ως Bien στο Bien Syndicate και αναλαμβάνουμε για τους συνεπενδυτές όλες τις εργασίες, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης των ακινήτων, της διαχείρισης, λογιστικά και φορολογικά και την υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων

Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό ότι η κοινοπρακτική επένδυση επιτρέπει την ένταξη επενδυτών μειοψηφίας, αλλά δεν είναι δυνατό να γίνει χωρίς τον λεγόμενο κύριο επενδυτή. Επενδύει το υψηλότερο ποσό και δεσμεύεται να κάνει τη έλεγχο πριν την αγοραπωλησία (due dilligence), τη διαχείριση έργου και τη παρακολούθηση των εσόδων
Πλεονεκτήματα
Διαφοροποίηση
Η κοινοπραξία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. π.χ. ας πούμε ότι έχετε 100.000 € στη διάθεση σας. Εάν επενδύσετε μεμονωμένα, τα χρήματα θα κάλυπταν την επένδυση σας σε ένα ακίνητο. Εάν κάνετε μέσω κοινοπρακτικών επενδύσεων, μπορείτε να επενδύσετε 10 χιλιάδες σε 10 διαφορετικά έργα με διαφορετικές στρατηγικές, το οποίο είναι ένα αρκετά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για να κατανέμεται τον κίνδυνο και να έχετε περισσότερες πιθανότητες να μην χάσετε χρήματα
Εύκολα, γρήγορα
Το κοινοπρακτική επένδυση απλοποιεί τη διαδικασία χρηματοδότησης. Η Bien συμβάλλει στη δημιουργία του κοινοπρακτικού επενδυτικού οχήματος διαδικαστικά και νομικά, απλοποιώντας έτσι τη ζωή σας και εξοικονομώντας χρόνο για όλους
Χαμηλότερος κίνδυνος
Ένα άλλο όφελος που αποφέρουν οι κοινοπρακτικές επενδύσεις είναι, εκτός από τον θεωρητικό μετριασμό των κινδύνων, είναι και μια επιπλέων σημαντική σιγουριά. Οι «μικρότεροι επενδυτές» δεν χρειάζεται να ανησυχούν τόσο για τον έλεγχο πριν την επένδυση (due dilligence), επειδή οι κύριοι επενδυτές που έχουν και αυτοί τα κεφάλαια τους και είναι έμπειροι σε αυτή ακριβώς τις διαδικασίες.
Μαθαίνοντας από πιο έμπειρους επενδυτές
Το κοινοπρακτική επένδυση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσετε επαφές με άλλους επιτυχημένους επενδυτές που έχουν πάθος για επενδύσεις και μπορείτε να μάθετε από αυτούς. Θα δείτε επίσης deals και θα αρχίσετε να μαθαίνετε πώς είναι μια καλή ευκαιρία (έναντι μια πιο ριψοκίνδυνη με τις ίδιες αποδόσεις), τι ακριβώς είναι η διαδικασία ανάπτυξης των ακινήτων και ποιες ενέργειες απαιτούνται για να γίνουν καλές συμφωνίες κ.λ.π. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την διαδικασία ελέγχου (due dilligence). Αυτό θα σας δώσει με τον χρόνο την ικανότητα να καταλάβετε γιατί ορισμένα έργα είναι καλύτερα από άλλα.
Μειονεκτήματα
έξοδα
Προκειμένου να δημιουργηθεί Μία κοινοπρακτική επένδυση, συνήθως χρειάζεται να δημιουργηθεί και ένα SPV (Special Purpose Vehicle). Συνήθως αυτό έχει κόστος διεκπεραίωσης, εγκατάστασης, νομικών υπηρεσιών, διαχείρισης, τεκμηρίωσης συναλλαγών, διαχείρισης κ.λπ. Η Bien κατάφερε να ελαχιστοποιήσει αυτά τα κόστη και έτσι έκανε τη διαδικασία κοινοπραξίας διαθέσιμη σε μικρότερους επενδυτές.
Γενικά
Πώς είναι μια επενδυτική κοινοπραξία Bien Syndicate
Σε περίπτωση που βλέπουμε την δυνατότητα εφαρμογής μιας στρατηγικής στην αγορά, ξεκινάμε ένα Bien Syndicate. Συνήθως δημιουργούμε ένα SPV που προορίζεται αποκλειστικά για το επενδυτικό έργο. Η έναρξη εξαρτάται από το πόσο γρήγορα συμφωνούν τα μέλη. Κοινοπρακτικές επενδύσεις είναι προσβάσιμες σε μέλη μας
Συμπέρασμα
Το κοινοπρακτική επένδυση μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επενδύσετε. Αλλά δεν είναι ότι πιο απλό για έναν ιδιώτη. Για αυτό καλύπτουμε όλη τη διαδικασία νομικά και διαδικαστικά, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο σας. Η ιδέα της κοινοπραξίας αν εφαρμοστεί σωστά έχει περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα, αλλά εξαρτάται από το είδος του επενδυτή που είστε και τι σας ταιριάζει. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τους στόχους σας και να αποφασίσετε ανάλογα ποιο είδος επένδυσης είναι καλύτερο για εσάς